Tutaj powinien być opis

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie sportowym „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” skierowanym do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. dolnośląskiego i województw ościennych.

W ramach projektu w szkołach odbędą się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych (min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów), które obejmą szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

Treningi będą prowadzone przez nauczyciel wychowania fizycznego (u nas p. Sz. Kuriata), którzy otrzymają odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbędą szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo każda szkoła zostanie wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po zakończeniu zajęć, przekazany zostanie do jej dyspozycji. Cykl zajęć w szkole będzie zwieńczony olimpiadą sportową z udziałem gwiazd sportu – polskich mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych. Zaplanowanych jest 6 olimpiad regionalnych, w każdej będzie uczestniczyć ok. 8-9 szkół. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 szkół.

Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu. Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji.

  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...