jp2.jpg

 

 

 

logo2.jpg

 

 

 

 

"W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek

   stawał się coraz bardziej  człowiekiem..."

                                                                                                                          Jan Paweł II

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

                        

 JAN PAWEŁ II został ogłoszony patronem naszej szkoły

 

17 maja 2006 roku.

 

 

Patron szkoły to osoba, która jest wzorem i autorytetem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i rodziców.  Naszym wzorem stał się Jan Paweł II - papież Polak.  Robotnik i profesor akademicki, wikary w małej podkrakowskiej parafii, potem kolejno coraz wyższy dostojnik hierarchii kościelnej, aż w 1978 roku - zwierzchnik Kościoła Katolickiego, następca Św. Piotra i głowa Państwa Watykańskiego. Polak, zatroskany o wiernych na całym świecie, nie zapominający o Ojczyźnie i rodakach.


Dla współczesnego człowieka papież - mimo, iż od Jego śmierci mija już ponad pięć lat - nadal jest głosicielem prawdy i świadkiem cywilizacji miłości nieustannie przekazującym naukę Kościoła. Uczy modlitwy, broni życia, zabiega o zjednoczenie wobec wierzących w Boga, udziela wskazówek wychowawcom i młodzieży.

 


  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...