sp.jpg

 

 

 

 

 • Szkoła jest placówką dydaktyczną, która kształci i wychowuje dzieci na dwóch etapach edukacyjnych: I - III i IV - VIII.
 • W szkole funkcjonuje także Punkt Przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz Oddział Przedszkolny dla dzieci 6-letnich..
 • Nasza szkoła funkcjonuje na terenie wsi od listopada 1945 roku. W 2000 roku placówka została rozbudowana o nowoczesny budynek, oddany do użytku dzięki staraniom władz samorządowych.
 • W naszej szkole w roku szkolnym 2019/20 kształci się ponad 100 dzieci.
 • Kadra pedagogiczna liczy 20 nauczycieli, dyrektorem jest mgr Aleksandra Stadnik. 
 • Szkoła posiada sale lekcyjne klas I-III, osobne klasy dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego, pracownie: humanistyczną, językową, matematyczną, artystyczną, cyfrową i przyrodniczą, bibliotekę, salę matematyczno-przyrodniczą dla klas I-III, a także nowoczesną salę sportową z zapleczem.
 • Wiodącym językiem obcym w naszej szkole jest język  angielski, w klasie siódmej dodatkowo wprowadzany jest język niemiecki.
 • Zdolności i zainteresowania uczniów rozwijane są na dodatkowych zajęciach np. językowych, matematycznych, druku 3d, artystycznych, teatralnych, sportowych i in.
 • Oferujemy uczniom pomoc w ramach zajęć wyrównawczych, a także indywidualnych konsultacji.
 • Nasza szkoła stanowi centrum kultury i spotkań środowiska lokalnego. Dyrekcja i grono nauczycielskie, przy aktywnym wsparciu rodziców, przygotowują uroczystości szkolne, organizują festyny, kiermasze, imprezy i zabawy okolicznościowe.
 • Powszechnym obowiązkiem szkolnym nasza placówka obejmuje dzieci z okolicznych miejscowości. Uczniom dojeżdżajacym do naszej placówki z: Kłosowa, Bryłowa, Bryłówka, Częstocic, Miechowic, Kalinowej i Kucharzowic gmina zapewnia dowóz do szkoły.
 • Szkoła znajduje się we wsi Jaworów, położonej ok. 8 km na wschód od Wiązowa. Przez wieś przepływa rzeczka Gnojna. Tutejszy kościół parafialny pochodzi z 1500 roku i zbudowany jest w stylu gotycko - barokowym.
 • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

 • |
 • Witamy na naszej stronie...