Informacje dyrektora szkoły o organizacji kształcenia od 1 września 2020r.

  Procedura przyprowadzenia i odbierania dzieci ze szkoły

  Procedura komunikacji z rodzicami uczniów SP Jaworów

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

  Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

  Procedura i harmonogram wydawania posiłków

  Procedura pobytu grupy na placu zabaw

  Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

  Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 u pracownika

  Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19

  Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

  Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznych

  Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych

  Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków

  Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

  Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

  Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej

  Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w czasie trwania pandemii COVID-19

Zobacz również

  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...