ZMIANY W REKRUTACJI DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

UWAGA!!!

ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z MEN MOŻLIWE JEST SKŁADANIE KART ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. WYPEŁNIONE I KARTY NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES MAILOWY SZKOŁY:

spjaworow@spjaworow.pl

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce: "Informacje dla rodziców" ----> "Rekrutacja do szłoły, Oddziału Przedszkolnego i i Punktu Przedszkolnego".

  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...