Tutaj powinien być opis

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 0-III

Dnia 29 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski dla uczniów klas młodszych, w którym wzięło udział 22 dzieci. W składzie komisji oceniającej popisy uczniów były następujące osoby:

1. Pani dyr. OLA STADNIK

2. Pani ELA EKIERT

3. JUSTYNA MAZUR

4. MIKOŁAJ STADNIK

Członkowie komisji nie mieli łatwego zadania, gdyż wszystkie dzieci pięknie deklamowały wybrane przez siebie wiersze. Jednak po burzliwych naradach zostali wyłonieni zwycięzcy.

I miejsce zajęła OLA ZAKOWICZ – KLASA III

II miejsce zajęła JULA NIEZNAŃSKA- KLASA I

III miejsce zajęła MARTYNA KOPEĆ- KLASA II

IV miejsce zajęła OLA PUZYNIAK- KLASA 0

Dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie:

GRACJAN PYCZEK- KLASA 0

MIŁOSZ HRAZDIL- KLASA 0

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci gier stolikowych. Pozostali uczniowie również otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz maskotki. Wszystkich uczestników nagrodziliśmy gromkimi brawami. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku  szkolnym.

                                                                       Organizatorzy konkursu:

                                                                       Bożena  Leszczyńska

                                                                       Grażyna Żygadło

  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...