Agnieszka Pater

Funckje:

Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty:

Matematyka Informatyka
  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...