Szkoła po drugiej stronie lustra.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Jaworowie jest szkołą bezpieczną, stwarzającą warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, kształtującą swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego. Szkoła odwołuje się w dużym stopniu do nauczania jej patrona w oparciu o motto: „W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”.
  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...