WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH

W RAMACH ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA

W ROKU SZKOLNYM 2011/12

 

 • ARCIŃSKI GRZEGORZ

          - Koło przyrodnicze - piątek, godz. 1245- 1330 + zaj. w terenie.

         - Koło wędkarskie, zajęcia poza terenem szkoły.

 

 • HOŁOMEJKO AGNIESZKA

          - Zajęcia z języka angielskiego - wtorek, godz. 1245- 1330.

          - Opieka podczas dyskotek, wycieczek szkolnych.

 

 • KARAKUŁA - ZAKOWICZ MARIOLA 

          - Zajecia indywidualne z uczniem kl. II - piątek, godz. 1150 - 1235 

          - Zajęcia indywidualne z uczniami mającymi trudności w nauce

              - wtorek, 1150 - 1235

 

 • KOPEĆ JOANNA 

          - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - koło plastyczne

             - czwartek, godz. 1425 - 1625;

          - Opieka podczas dyskotek szkolnych, wycieczek krajoznawczych

             i wyjazdowych.

 

 • PATER AGNIESZKA 

          - Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy VI - poniedziałek,

            godz. 1340 - 1425

          - Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV- piątek,

            godz. 1245 - 1330

          - Opieka podczas dyskotek, wycieczek szkolnych.

 

 • PISKA GRAŻYNA

          - Zajęcia wyrównawcze dla klasy I - wtorek, 1140 - 1235

          - Zajęcia rozwijające umiejętności i wiadomości dla klasy I,

            piątek, godz. 1140 - 1235

 

 • KS. SKALNIAK ADAM 

          - LSO - Liturgiczna Służba Ołtarza, piątek, godz. 16.00 - 17.00

 

 • STADNIK ALEKSANDRA 

          - Zajęcia artystyczne, piątek, godz. 1245-1330

          - Opieka podczas dyskotek, wycieczek szkolnych, zajęcia

            indywidualne (w razie potrzeby).

 

 • ZIĘCIOWSKA IWONA 

          - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - koło plastyczne,

            czwartek, godz. 1425 - 1625

          - Opieka podczas dyskotek szkolnych, wycieczek krajoznawczych

             i wyjazdowych

 

 • ŻYGADŁO GRAŻYNA

          - Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne i teatralne w klasie III

             - poniedziałek, 1145 - 1245

          - Zajęcia indywidualne z uczniem klasy III - piątek, 1145 - 1245.

 

 • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

 • |
 • Witamy na naszej stronie...